Mechanik Motorowodny

Wymagania

1. Posiadanie patentu potwierdzającego kwalifikacje do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych;

2. Zaliczony staż w wymiarze co najmniej 400 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2 kW, w tym co najmniej 100 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441 kW

3. Zdanie egzaminu na stopień mechanika motorowodnego

Uprawnienia

1. Pełnienie funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowodnych.