Licencja na holowanie narciarza wodnego

Wymagania

1. Ukończony 18 rok życia

2. Posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego,

3. Zdanie egzaminu na licencję na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających.

Uprawnienia

1. Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu narciarza wodnego

2. Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.